This website is currently being successively expanded and translated.

Studenci pomagający studentom w czasie kryzysu

Pokaż mapę żeby zobaczyć lokalizacje
Jeśli masz problemy z prędkością swojego połączenia:
Zobacz listę krajów

Co robimy

Celem tej platformy jest zapewnienie studentom z Ukrainy informacji na temat pomocy humanitarnej, podejmowanych inicjatywach na nich nakierowanych oraz ogólnych informacji.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem wolontariuszy z różnych dziedzin z całej Europy. Działamy nieodpłatnie i w oparciu o datki.

Aid4U to wspólny projekt

Ta inicjatywa i powiązana strona internetowa są zarządzane przez różne studenckie, pozarządowe organizacje non-profit, kierujące się wspólnym celem pomocy swoim rówieśnikom i ludziom w potrzebie.

Organizacjami współpracującymi w tym przedsięwzięciu są

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny
The European Medical Students' Association logo (EMSA)

Europejskie Stowarzyszenie Studentów kierunku dentystycznego

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Farmacji